B utökad – Personbil

Utökad B-behörighet är en variant av det vanliga B-körkortet. Skillnaden ligger i att du med utökad B kan dra tyngre fordonskombinationer än med ett vanligt B-körkort.

Körprov 96 För utökad B-behörighet


Om du redan har B-körkort kan du göra ett särskilt körprov för att få utökad B-behörighet. Du kan även välja att ta utökad B samtidigt som du tar ditt vanliga B-körkort.

För att få utökad B-behörighet om du redan har B-körkort krävs att:

 • Du har körkort med behörighet B.
 • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
 • Du har fyllt 18 år.
 • Du har gjort ett godkänt körprov.
 • Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

För att få utökad B-behörighet samtidigt som du tar ett B-körkort krävs att:

 • Du har ett giltigt körkortstillstånd.
 • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
 • Du har fyllt 18 år.
 • Du har gått riskutbildning och båda delarna är giltiga.
 • Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov). Körprovet består då av två delar där den ena delen avser utökad B.
 • Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.